Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn.

„Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

zaprasza na

KONWERSATORIUM

FIRMY O SWOICH DZIAŁANIACH PROMUJĄCYCH
ZDROWE ODŻYWIANIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
PERSONELU W DOBIE COVID-19

Spotkanie w formule online odbędzie się

24 listopada 2020 r. (wtorek)
w godzinach 11.00-12.30

Zapraszamy pracodawców, menedżerów firm, specjalistów HR, CSR, BHP, EB i ochrony zdrowia pracujących, osoby zajmujące się promocją zdrowia i wellbeingiem w firmach, osoby ubiegające się o Certyfikat Menedżera Promocji Zdrowia w Pracy.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

 

TEMATYKA KONWERSATORIUM

Covid-19 spowodował, że firmy musiały zrewidować dotychczasowe sposoby wspierania zdrowia pracowników. Dotyczy to zwłaszcza promocji aktywności fizycznej, a także zdrowego odżywiania. Niektóre firmy po prostu ograniczyły swój zakres działań, inne zmieniły ich formy, poszukują nowych możliwości i rozwiązań dostosowanych do sytuacji. Do udziału w seminarium zaprosiliśmy firmy, które podzielą się swoimi doświadczeniami w modyfikowaniu oferty związanej z aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem pracowników. Zarezerwowaliśmy też czas na dialog z prelegentami.

Dotychczas swój udział potwierdzili przedstawiciele następujących firm: Grupa ATERIMA, Volkswagen Poznań Sp. z o. o., Infosys Poland Sp. z o. o., Corning Optical Communications Polska

PROGRAM

11.00-11.10
Rozpoczęcie konwersatorium

11.10-11.25
Czy w aktualnej sytuacji można dbać o zdrowie pracowników?
Paulina Zastawa, Volkswagen Poznań Sp. z o. o.

11.25-11.40
Wyzwania dla pracodawców związane z promocją zdrowia w dobie pandemii
Michał Frątczak, Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o.

11.40- 11.55
#StayWell autorska kampania promująca zdrowie wśród pracowników
Magdalena Jóźwiak, Julienne Sita, Infosys Poland Sp. z o.o.

11.55-12.10
Czerwony alert bezpieczeństwa na trudne czasy
Magdalena Jarczak, Grupa Aterima

12.10-12.30
Panel dyskusyjny

12.30.12.35
Zakończenie wydarzenia

Sylwetki prelegentów