Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn.

„Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

zaprasza na

KONFERENCJĘ

Czy jest jeszcze miejsce na aktywność fizyczną
i zdrowe odżywianie w firmach?

Spotkanie w formule online odbędzie się

17 grudnia 2020 r. (czwartek)
w godzinach 11.00-13.30

Zapraszamy pracodawców, menedżerów firm, specjalistów HR, CSR, BHP, EB i ochrony zdrowia pracujących, osoby zajmujące się promocją zdrowia i wellbeingiem w firmach, osoby ubiegające się o Certyfikat Menedżera Promocji Zdrowia w Pracy.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Co drugi aktywny zawodowo Polak choruje przewlekle. Wiele tych chorób ma swoje podłoże w niedostatku rekreacyjnej aktywności fizycznej oraz niezdrowym odżywianiu. Przed pandemią ponad 2/3 firm w Polsce wspierało aktywność ruchową swojego personelu a 1/3 prawidłowe odżywianie. Tymczasem w sytuacji COVID-19 wiele z tych wspierających działań zostało ograniczonych lub zawieszonych, część przeniosła się w sferę online. Firmy skupiają się obecnie na zapewnieniu bezpieczeństwa epidemicznego i redukcji stresu związanego z niepewną sytuacją, w tym z reorganizacją pracy. Z kolei pracownicy spotykają liczne utrudnienia w realizacji zdrowego stylu życia po pracy. Podczas konferencji pokażemy, w oparciu o badania naukowe, dlaczego warto pamiętać o kluczowych chorobach i dolegliwościach innych niż tylko COVID-19 i dlaczego w ich profilaktyce tak ważne jest zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna. Omówimy także inne wyzwania, m.in.  społeczne i prawne, związane z implementacją działań wspierających zdrowy styl życia pracowników w aktualnej sytuacji związanej z COVID-19.

Do grona prelegentów zaprosiliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów reprezentujących medycynę, dietetykę, ergonomię, psychologię, prawo, socjologię i nauki o zdrowiu.

PROGRAM

11:00-11:05
Rozpoczęcie konferencji przywitanie uczestników

11:05-11:25
Dr Eliza Goszczyńska
Beyond COVID-19. Główne potrzeby i problemy zdrowotne pracowników.

11:25-11:45
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Cukrzyca jako problem firm i wyzwanie dla promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania personelu

11:45-12:05
Dr n. med. Anna Drohomirecka
Rola aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w profilaktyce i leczeniu chorób układu sercowo naczyniowego

12:05-12:25 
Maciej Żłobiński
Zagrożenia dla zdrowia pracowników umysłowych w warunkach pracy zdalnej, biurowej i hybrydowej. Geneza oraz sposoby zapobiegania

12:25-12:45 
Dr Krzysztof Puchalski
Pracownicy z nadmierną masą ciała – kto to jest, kto wymaga szczególnej uwagi w kontekście profilaktyki otyłości

12:45-13:05 
Dr Anna Rogulska
Otyłość pracowników – jak postępować, by zapobiegać i leczyć

13:05-13:25
Dr Elżbieta Korzeniowska
Pracownicy „oporni” wobec zdrowego stylu życia – wyzwanie dla promocji zdrowia w firmach

13:25-13:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Sylwetki prelegentów